อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศ+สำรวจ

 

เปิดเทอมนี้เด็กๆ ได้ออกมาสำรวจบริเวณโรงเรียน เพื่อค้นหาสิ่งที่สนใจและนำมา Present จากการทำกิจกรรมเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตด้วยค่ะ ในห้องก็เรียนรู้เกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆ โดยเด็กๆ มีส่วนร่วมในการสร้างด้วยกัน ได้ออกแบบที่วางขวดน้ำเพื่อให้ห้องมีระเบียบ และหน้าที่ของตนเองที่ต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยค่ะ

ครูแนน