อัลบั้มรูปภาพนำเสนอ+โหวต+ประสบการณ์เดิมและคำถามเกี่ยวกับโครงงาน

 

หลังจากที่เด็กๆ ได้นำเสนอโครงงานครบทุกคนแล้ว ก็ได้ทำการเลือกโครงงาน โดยในรอบแรกจะเลือก 4 เรื่อง ที่เด็กๆ สนใจและนำเรื่องที่ได้คะแนนเยอะที่สุด 5 เรื่องมาทำการโหวตในรอบ 2 โดยการกากบาทเรื่องที่ชอบเพียง 1 เรื่อง และนับคะแนนร่วมกัน และเด็กๆ ยังได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ ด้วยค่ะ

ครูแนน