อัลบั้มรูปภาพคำถามในสิ่งที่อยากเรียนรู้

เด็กๆ ช่วยกันตั้งคำถามในสิ่งที่อยากรู้ โดยได้ทั้งหมด 3 หัวข้อ 1. ที่มาและปัญหาของขยะ 2. การแยกประเภทของขยะและการแปรรูป 3. ประโยชน์และผลผลิตของขยะ คุณครูได้ให้เด็กๆ ดูวีดีโอเกี่ยวกับที่มาและปัญหาของขยะ คุณครูเสริมเกี่ยวกับด้านดนตรี คือมีเพลงเกี่ยวกับขยะให้เด็กๆ ได้ร้อง หลังจากเด็กๆ ร้องเพลง เด็กๆ อยากทำเครื่องดนตรีจากเศษวัสดุที่เด็กๆ นำมา เช่น ขวดน้ำ กล่องกระดาษ แกนกระดาษ ฯลฯ

ครูตุ๊ก