อัลบั้มรูปภาพเด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการลดขยะด้วยวิธี 4 Re

 

คุณครูได้เชิญผู้รู้เกี่ยวกับการลดขยะ (เชิญคุณครูเก๋เป็นวิทยากรอธิบายให้เด็กๆ ฟังเกี่ยวกับ 4 Re) 1 Reduce การลดขยะ 2 Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่ 3 Recycle การแปรรูป 4 Repair ซ่อมแซม เด็กๆ สนใจและสามารถตอบคำถามต่างๆ ได้ เด็กๆ ยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ศิลปะจากเศษวัสดุ วิทยาศาสตร์ การทดลองการย่อยสลายของวัสดุต่างๆ และการทดลองการแยกชั้นน้ำกับน้ำมันค่ะ

ครูตุ๊ก