อัลบั้มรูปภาพกติกาการดูแลตนเองเกี่ยวกับมาตรการ Covid-19

 

เปิดเทอมมา คุณครูทบทวนเกี่ยวกับมาตรการ Covid-19 เด็กๆ ทุกคนเข้าใจและทำตามกติกาได้เป็นอย่างดี คุณครูพาเด็กๆ สำรวจบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆ สนใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเอง เพื่อจะได้นำมาเป็นเรื่องที่เด็กๆ สนใจ เพื่อเชื่อมโยงในการที่เด็กๆ จะนำโครงงานมานำเสนอ เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะ

ครูตุ๊ก