อัลบั้มรูปภาพการนำเสนอและเลือกโครงงาน

 

เด็กๆ นำโครงงานที่สนใจมานำเสนอ โดยเด็กๆ ทำตามกติกาข้อตกลงในการนำโครงงานมา เด็กๆ ทั้งหมด 27 คน นำโครงงานมาทั้งหมด 27 คน แต่จะมีโครงงานที่ซ้ำ 3 เรื่อง จะมีเรื่องที่น่าสนใจ 24 เรื่อง โดยคุณครูให้เด็กๆ แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ให้เลือกเรื่องที่สนใจ 5 เรื่อง และให้นับว่า 5 เรื่อง มีเรื่องอะไรบ้าง และให้เด็กๆ เลือกคนละ 1 เรื่อง คือ เรื่องที่เด็กๆ สนใจ หลังจากได้เรื่องขยะรีไซเคิลแล้ว เด็กๆ นำของที่ประดิษฐ์มานำเสนอเพื่อนๆ

ครูตุ๊ก