อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงานและเล่าประการณ์เดิมเกี่ยวกับไอศกรีม

เด็กๆ ห้องขนุนได้ร่วมกันสรุปโครงงานที่นำเสนอทั้งหมด และเลือกโครงงานที่ชอบมากที่สุด 5 เรื่อง พร้อมกับเลือกโครงงานที่สนใจมากที่สุด เด็กๆ สนใจโครงงานไอศกรีมมากที่สุด หลังจากนั้นเด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการทำไอศกรีมจากการสาธิตของน้องมิลาน และเด็กๆ ยังได้เล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับไอศกรีมที่เด็กๆ รู้จักด้วยค่ะ

ครูบรร