อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศห้องเรียน

 

ในสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมของเด็กอนุบาล 2 ห้องขนุน คุณครูได้พูดคุยแนะนำเด็กๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด และได้ให้เด็กๆ ฝึกเข้าแถวและการนั่งเรียนแบบเว้นระยะห่าง, การฝึกคำสั่ง และฝึกเคลื่อนไหวอยู่กับที่ของตนเอง ได้ฝึกเล่นของเล่น เรียนรู้การปฏิบัติตนแบบ New Normal ซึ่งเด็กๆ ได้มีความตั้งใจในการฝึกปฏิบัติการเว้นระยะห่างได้ดีค่ะ

ครูบรร