อัลบั้มรูปภาพการนำเสนอโครงงาน

เด็กนักเรียนห้องขนุนได้นำเสนอโครงงานที่สนใจเป็นรายบุคคลหน้าชั้นเรียน โดยการจัดเตรียมสื่อ และอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น โปสเตอร์ตามโครงงาน, อุปกรณ์เครื่องมือของหมอหรืออุปกรณ์การทำไอศกรีม และผลไม้จำลอง เด็กๆ ได้นำเสนออย่างเต็มความสามารถของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ดีค่ะ

ครูบรร