อัลบั้มรูปภาพประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับหอย

หลังจากที่ได้ทราบว่าได้เรียนโครงงานหอยแล้วนั้น คุณครูได้ให้เด็กๆ ออกมาเล่าถึงประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับหอย และได้ให้เด็กๆ สังเกตหอย, เปลือกหอยต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆ อยากรู้สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับหอย จากนั้นก็ได้เรียนความหมายของหอย โดยเด็กๆ ช่วยกันคิดก่อน แล้วค่อยมาฟังความหมายตามพจนานุกรม และยังช่วยคิดคำที่ขึ้นต้นด้วย “ห” ค่ะ

ครูบาส