อัลบั้มรูปภาพ“โครงงานปลาหางนกยูง” ความหมายของปลาหางนกยูงและทำไมปลาหางนกยูงมีหลายสี

เด็กๆ ได้แบ่งกลุ่มทำงาน ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของปลาหางนกยูงคืออะไร และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ได้ร่วมกันทำศิลปะกลิ้งสี ติดปะรูปเรขาคณิตเป็นปลา ได้ทดลองวิทยาศาสตร์จม-ลอย จากใบไม้ กิ่งไม้ กระป๋อง ก้อนหิน หวี และได้เคลื่อนไหว เคลื่อนร่างกายตามเพลงแบบอยู่ในจุดของตนเองนั่งค่ะ

ครูเจิด