อัลบั้มรูปภาพสายพันธุ์และลักษณะของปลาหางนกยูง ในหัวข้อทำไมปลาหางนกยูงมีหลายสี ทำไมปลาตัวผู้สวยกว่าตัวเมีย เพราะอะไร

เด็กๆ ได้เรียนรู้จากการนำเสนอของเพื่อนๆ และร่วมกันพูดคุย และมีกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเคลื่อนไหวตามเพลง ตามจังหวะเครื่องดนตรี และเล่นเกมต่างๆ ค่ะ

ครูเจิด