อัลบั้มรูปภาพนำเสนอโครงงานและเลือกโครงงาน

เด็กๆ ห้องส้มโอได้นำเสนอโครงงานที่สนใจอยากเรียนรู้ให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง หลังจากนำเสนอโครงงานเสร็จแล้ว คุณครูได้จัดบรรยากาศให้เด็กๆ เลือกโครงงานที่สนใจอยากเรียนรู้จริงๆ เด็กๆ ได้เลือกโครงงานปลาหางนกยูงมากที่สุดค่ะ และได้ร่วมกิจกรรมภายในห้องเรียน ทั้งนั่งเล่นตามจุด ทำกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมเคลื่อนไหวค่ะ

ครูเจิด