อัลบั้มรูปภาพนำเสนอโครงงาน, วันไหว้ครู และประสบการณ์เดิม

สวัสดีค่ะคุณพ่อ คุณแม่ เด็กๆ ทุกคนในห้องขนมถ้วยฟูได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงงานที่ตนเองสนใจ จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออกในการพูดต่อหน้าผู้อื่นและสามารถอธิบายเหตุผลในการอยากเรียนโครงงานเรื่องที่นำเสนอได้ดี และเด็กๆ ได้ร่วมพิธีไหว้ครูและได้นำดอกไม้มาไหว้ครูทำพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ของครูห้องขนมถ้วยฟูค่ะ รวมถึงเด็กๆ ได้นำสื่อต่างๆ มาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับไอศกรีมที่ตนเองเคยรู้จักหรือเคยทานมาค่ะ เด็กๆ เก่งมากเลยค่ะ

ครูตา