อัลบั้มรูปภาพที่มาและประโยชน์ของสี + ความหมายของสี

เด็กๆ ได้เรียนรู้ความหมายของสี ที่มาและประโยชน์ของสีผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้รู้จักพืชที่สามารถนำมากัดสีได้ เรียนรู้การผสมสีจากแม่สี ทดลองการเกิดสีรุ้งโดยการฉีดละอองน้ำบริเวณที่มีแดดจัด ได้รู้จักประโยชน์ของสีที่มีมากมาย ได้ทดลองดูดสีจากผักกาดขาว ฝึกทักษะการสังเกต การดมกลิ่น และได้ลองชิมผักกาดขาว บางคนก็ชอบ บางคนบอกไม่ชอบมันเหม็น และได้ทำงานศิลปะต่างๆ ที่สอดคล้องกับโครงงานสีค่ะ

ครูมด