อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศ+สำรวจสิ่งต่างๆ บริเวณโรงเรียน

 

คุณครูและเด็กๆ ได้สร้างข้อตกลงและกฎกติกาในการปฏิบัติตนในห้องเรียน โดยเด็กๆ จะต้องนั่งตามจุดสัญลักษณ์แบบเว้นระยะห่าง (New Normal) และรู้จักการเล่นของเล่นของตนเองที่จุดสัญลักษณ์ และคุณครูได้ให้เด็กๆ เรียนรู้จักห้องเรียนของตนเอง และห้องเรียนอื่นในสายชั้น อ.1 ห้องธุรการ จากนั้นคุณครูได้พาเด็กๆ ไปสำรวจ สังเกตบริเวณโรงเรียน เพื่อค้นหาสิ่งที่เด็กๆ สนใจ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอโครงงานที่อยากเรียนของเด็กๆ ค่ะ

ครูมด