อัลบั้มรูปภาพนำเสนอโครงงาน+การเลือกโครงงาน+ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสี

เมื่อเด็กๆ นำเสนอโครงงานครบทุกคนแล้ว คุณครูและเด็กๆ ได้ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวิธีการในการเลือกโครงงาน โดยรอบแรกเด็กๆ เดินชมโครงงานทั้งหมดเป็นกลุ่มก่อนการเลือก โดยเลือกให้เหลือ 5 เรื่อง คือ 1. สี 2. ฟัน 3. ไอศกรีม 4. แมว 5. น้ำพุ และเลือกรอบ 2 ให้เหลือ 1 เรื่อง โดยกากบาทบัตรเลือกโครงงานเรื่องที่มีเด็กๆ สนใจอยากเรียนรู้ที่สุด คือ โครงงานสี ที่จะได้เรียนในเทอมนี้ และนำสีกล่องโปรดของเด็กๆ มาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสีให้เพื่อนๆ ฟังหน้าชั้นเรียนค่ะ

ครูมด