อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศและการสำรวจบริเวณโรงเรียน

 

ยินดีต้อนรับเด็กทุกคนเข้าสู่ชั้นอนุบาล 1 ห้องลูกชุบ เด็กๆ รู้จักกิจวัตรประจำวันในการดูแลตนเอง ได้สำรวจ สังเกตของเล่นในห้องเรียน ว่าชอบเล่นอะไร เพราะอะไร ได้สำรวจบริเวณโรงเรียนว่ามีสิ่งใดน่าสนใจ เรียนรู้สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการนำเรื่องที่ตนเองสนใจมานำเสนอเป็นโครงงานของตนเองค่ะ

ครูอี๊ด