อัลบั้มรูปภาพนิทานเรื่อง “ลูกลิงสวัสดี”

เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “ลูกลิงสวัสดี” เด็กๆ ได้เรียนรู้มารยาท การไหว้ การทักทายสวัสดีผู้ใหญ่ (คุณพ่อ, คุณแม่ ฯลฯ) สอนให้เด็กๆ มีมารยาทที่ดีในการพูดจาไพเราะ มีน้ำใจต่อเพื่อนในการแบ่งปัน มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ

ครูใจ