อัลบั้มรูปภาพการฝึกและเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆ

เด็กๆ มาโรงเรียน เด็กๆ ได้ฝึกการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน การร่วมกิจกรรม การเสริมทักษะต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กๆ มีพัฒนการที่ดี เหมาะสมกับวัย โดยการผ่านกิจกรรมเสริมทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ มีความสุขค่ะ

ครูใจ