อัลบั้มรูปภาพนิทานเรื่อง “ราชสีห์ป่วยกับสุนัขจิ้งจอก”

 

เดือนนี้เป็นเดือนที่ 2 ของการเปิดห้องแมลงปอ เด็กๆ สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและคุณครูได้แล้ว สัปดาห์นี้จึงเน้นให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการคิดและจินตนาการ ฝึกความกล้าแสดงออกผ่านการแสดงสมมติ ฝึกการทำงานประสานกันระหว่างมือและตา ด้วยการเล่นเกมการศึกษา ปั้นแป้งโดว์ ลากเส้นตามรอยประ และทำงานศิลปะต่างๆ ฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยการทำกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ เพื่อให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีครบทั้ง 4 ด้าน

ครูออม