อัลบั้มรูปภาพพิธีมอบหนูน้อยคุณธรรม ด้านความประหยัดและอดออม