อัลบั้มรูปภาพพิธีมอบหนูน้อยคุณธรรม ด้านความความมีสติ - สมาธิ