อัลบั้มรูปภาพพิธีมอบหนูน้อยคุณธรรม ด้านความขยันและพึ่งตนเอง