อัลบั้มรูปภาพการปฐมนิเทศ และการนำเสนอโครงงาน

เปิดเทอม 2 เด็กๆ ได้ท่องคำศัพท์ก่อนเข้าห้องเรียน และบันทึกเวลาที่มาถึง โดยดูจากนาฬิกา Digital ซึ่งต่างจากเทอมแรกที่ใช้ Sticker เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลา โดยประดิษฐ์นาฬิกาขึ้นมาเอง ซึ่งเป็นนาฬิกาแบบ Analog อีกด้วย นอกจากนั้นยังได้ออกมาสำรวจบริเวณโรงเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย เช่น การนำเสนอโครงงาน และโหวตร่วมกัน ซึ่งเรื่องที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด คือ เรื่องขี้ผึ้ง ค่ะ

ครูแนน