อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมมณีรัตน์แฟร์

 

เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องค่าของเงินผ่านกิจกรรมมณีรัตน์แฟร์ ได้เล่นบทบาทสมมติเป็นทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย เด็กๆ ได้บันทึกการซื้อของ ของตนเอง ได้แบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งนิทาน 6 ช่อง และแต่งนิทานของตนเองคนละ 1 เรื่อง โดยใช้นามปากกาที่เด็กๆ ตั้งเอง และเด็กๆ จะต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมลงไปในนิทาน ซึ่งเด็กๆ ทำได้ดีมากค่ะ และที่สำคัญเด็กๆ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้ปกครองที่เข้ามาสอนเด็กๆ ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยค่ะ

ครูแนน