อัลบั้มรูปภาพการนำเสนอโครงงาน

 

คุณครูทบทวนกติกาในการนำโครงงานมานำเสนอ โครงงานจะต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เด็กๆ นำโครงงานมานำเสนอทั้งหมด 23 เรื่อง คุณครูให้เด็กๆ เลือกโครงงานที่ตนสนใจคนละ 3 เรื่อง และนำเรื่องที่เด็กๆ เลือกมานับคะแนนว่าใน 3 เรื่อง มีเรื่องอะไรที่ได้คะแนนมาก ได้แก่ เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า เรื่องดินสอ และเรื่องผลไม้แปรรูป

ครูตุ๊ก