อัลบั้มรูปภาพการทดลองการลอย – จมของผลส้ม

เด็กๆ ทุกคนนำส้มมาคนละ 1 ผล คุณครูให้เด็กๆ สังเกตส้มของตนเองว่ามีลักษณะอย่างไร รูปทรงอะไร เด็กๆ ได้เรียนรู้น้ำหนักของผลส้มแต่ละผล และใช้ประสาทสัมผัส โดยการจับ สังเกต ดม และสรุป เด็กๆ ได้ชิมรสชาติของส้มแต่ละผล บางผลเปรี้ยว บางผลหวาน และยังสังเกตเห็นว่า บางผลมีสีขาว เนื้อส้มจะเบา และไม่มีรสชาติค่ะ

ครูตุ๊ก