อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงาน

 

หลังจากที่เด็กๆ นำโครงงานมานำเสนอครบทุกคนแล้ว เด็กๆ ก็ได้เลือกโครงงานที่ชอบคนละ 3 เรื่อง และให้เหลือ 1 เรื่อง เรื่องที่เด็กๆ สนใจมากที่สุดคือเรื่อง “ผลไม้แปรรูป” พอเด็กๆ ได้เรื่องแล้ว ก็ออกมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับผลไม้แปรรูป และก็เริ่มมีคำถามต่างๆ ตามมา คำถามส่วนมากก็จะถามว่าต้นส้ม ต้นมะม่วง เกิดขึ้นได้อย่างไร ส้มนำมาทำอะไรได้บ้าง? และมะม่วงนำมาทำอะไรได้บ้างสัปปะรด กล้วย ทำอะไรได้บ้าง? เด็กๆ ก็ได้สังเกตต้นส้มจี๊ดว่ามีส่วนประกอบอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร คุณครูให้เด็กๆ ได้ดูวีดีโอเกี่ยวกับการเกิดของต้นส้มค่ะ

ครูตุ๊ก