อัลบั้มรูปภาพการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียนและการนำเสนอโครงงานที่เด็กๆ สนใจ

 

หลังจากที่เด็กๆ ปิดเทอมในภาคเรียนที่ 1 และในภาคเรียนที่ 2 นี้ คุณครูได้พาเด็กๆ ไปสำรวจที่สวนฝั่งบ้านคุณครูมณีรัตน์ เพื่อให้เด็กๆ ได้สังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวก่อนจะให้เด็กๆ เตรียมเรื่องที่ตนเองอยากจะนำเสนอ เมื่อเด็กๆ สำรวจเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆ ได้รู้กฎกติกาในการเลือกเรื่องที่จะนำมาเสนอ ต่อจากนั้นเด็กๆ ทุกคนก็นำเรื่องที่ตนเองชอบมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียน

ครูจุ๊