อัลบั้มรูปภาพลักษณะ, ส่วนประกอบ, การเจริญเติบโต และประโยชน์ของผลไม้

เด็กๆ ได้ไปทัศนศึกษาที่แม็คโคร เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และได้ปลูกมะเขือเทศของจริงด้วยเมล็ด และได้เรียนรู้ประโยชน์ของผลไม้ว่ามีอะไรบ้าง โดยคุณครูจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ทายปริศนาคำทาย และให้เด็กๆ แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดเกมปริศนาคำทาย ทายเพื่อนๆ กลุ่มอื่นค่ะ

ครูเจิด