อัลบั้มรูปภาพการนำเสนอโครงงานและเล่าประสบการณ์เดิม

 

เด็กๆ ห้องส้มโอได้นำโครงงานที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้มานำเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมบอกเหตุผลเรื่องที่นำมาเสนอ และได้เลือกโครงงานที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จริงๆ ได้ 2 รอบ พอได้โครงงานแล้ว เด็กๆ ได้ออกมาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับผลไม้ที่เคยรับประทาน และเคยพบเห็นในสถานที่ต่างๆ ให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง

ครูเจิด