อัลบั้มรูปภาพประสบการณ์เดิมและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับไอศกรีม

เด็กๆ ได้ออกมาเล่าถึงไอศกรีมที่ได้ไปทานมาว่ามีลักษณะอย่างไร พร้อมบอกสิ่งที่ตนเองอยากรู้เกี่ยวกับไอศกรีม หลังจากที่รู้แล้วว่าพวกเราจะได้เรียนรู้ในหัวข้ออะไรบ้างจากสิ่งที่ตนเองอยากรู้ พวกเราก็เริ่มจากความหมาย ประวัติ ของไอศกรีม ได้มีเด็กๆ ช่วยกันค้นหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟัง และยังได้ช่วยกันคิดว่าไอศกรีมนั้น มีประโยชน์และโทษอย่างไรกับตัวเราค่ะ

ครูบาส