อัลบั้มรูปภาพลักษณะ ประเภท และรสชาติของไอศกรีม

 

เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงลักษณะ ประเภท และรสชาติของไอศกรีม โดยเด็กๆ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตามหาชิ้นส่วนรูปทรง แล้วนำมาประกอบกัน จากนั้นแต่งนิทาน หรือตามหาสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบห้องเรียนว่ามีสิ่งใดบ้างที่มีลักษณะรูปทรงเหมือนหรือคล้ายกับรูปทรงต่างๆ ของไอศกรีม และได้ออกสัมภาษณ์คุณครูแต่ละระดับสายชั้นถึงความชอบของไอศกรีมที่ทำจากนม, ผลไม้, น้ำหวาน หรือกะทิ

ครูบาส