อัลบั้มรูปภาพการนำเสนอโครงงานและการเล่าประสบการณ์เดิม

 

หลังจากที่เด็กๆ ได้นำเสนอโครงงานเรื่องที่ตนเองสนใจแล้ว เด็กๆ ก็ได้คัดเลือกโครงงาน โดยในครั้งนี้มีการคัดเลือกทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งแรกเลือกให้เหลือ 5 เรื่อง นั่นก็คือเรื่องกระดาษ, พิซซ่า, แป้งโดว์, ลูกอม และไอติม ต่อมาครั้งที่สองเลือกให้เหลือเพียงเรื่องเดียว ซึ่งเรื่องที่เด็กๆ ให้ความสนใจมากที่สุดคือเรื่อง “ไอติม” เมื่อทราบแล้วว่าได้เรียนโครงงานเรื่องไอติม คุณครูได้ให้เด็กๆ ปั้นดินน้ำมันเป็นไอติมที่เด็กๆ เคยรับประทาน และออกมาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับไอติมของตนเอง และพับกระดาษเป็นไอติมค่ะ

ครูบาส