อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศและการสำรวจ

หลังจากเปิดเทอม 2 คุณครูได้ทบทวนกติกาในการอยู่ร่วมกัน, แนะนำมุมต่างๆ ในห้องเรียน และการปฏิบัติตนดูแลตัวเองในการใช้ห้องน้ำ คุณครูและเด็กๆ ร่วมกันสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวในโรงเรียน เช่น การสังเกตผักสวนครัวในฝั่งบ้านคุณครูมณีรัตน์ และการสังเกตบ่อปลา, บ่อเต่า เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติ และเด็กๆ ยังได้ทบทวนกติกาในการเล่นเครื่องเล่นในสนามค่ะ

ครูบรร