อัลบั้มรูปภาพการนำเสนอโครงงาน

 

เด็กๆ มีความกระตือรือร้นในการจัดเตรียมหัวเรื่อง และสื่อ อุปกรณ์ หรือสิ่งของที่สอดคล้องกับโครงงานที่นำเสนอ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เพื่อนๆ เลือกเรื่องที่ตนเองนำมาเสนอ เด็กๆ ห้องขนุนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมได้อย่างดีค่ะ

ครูบรร