อัลบั้มรูปภาพนำเสนอโครงงาน

 

คุณครูได้ทบทวนกติกาในการนำเสนอโครงงานร่วมกัน เช่น เป็นโครงงานที่ไม่เคยเรียนมาก่อน, ใกล้ตัว, หาแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย และหลังจากนั้นเด็กๆ ห้องขนุนก็จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งการนำเสนอมีวิธีการหลากหลาย ทั้งการสังเกต, ชิม และเล่นเกมตามที่เด็กๆ ได้วางแผนไว้สำหรับตนเองค่ะ

ครูบรร