อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศและสำรวจโรงเรียน

เด็กๆ ร่วมกันทบทวนกติกาในการทำกิจกรรมต่างๆ จากนั้นได้ร่วมกันสำรวจบริเวณโรงเรียน และบริเวณบ้านคุณครูมณีรัตน์ เพื่อค้นหาสิ่งที่สนใจอยากเรียนรู้ และได้ทบทวนกติกาในการใช้บ้านความรู้ รวมถึงวิธีการอ่านหนังสือ การจับหนังสือที่ถูกต้องค่ะ

ครูนุ๊ก