อัลบั้มรูปภาพการเล่น การใช้งานของกีฬาที่ใช้ลูกบอลในการเล่น

 

การเล่น การใช้ของกีฬาที่ใช้ลูกบอล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 กีฬาที่ใช้ร่างกายในการเล่น ประเภทที่ 2 กีฬาที่ใช้อุปกรณ์ในการเล่นมี ปิงปอง เทนนิส เด็กๆ ได้เรียนรู้จักชื่อกีฬา และลูกบอลของกีฬาแต่ละชนิดว่าเป็นอย่างไรบ้าง และได้เรียนรู้จักกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ว่ามีกีฬาอะไรบ้าง และรู้จักวิธีการเล่นของกีฬาประเภทต่างๆ หลังจากนั้นเด็กๆ ได้ประดิษฐ์ตุ๊กตาจากลูกบอล

ครูเจี๊ยบ