อัลบั้มรูปภาพนำเสนอและเลือกโครงงาน

เด็กๆ ห้องขนมเทียนได้ออกมานำเสนอโครงงานหน้าห้องเรียน เพื่อฝึกการกล้าแสดงออกต่อหน้าเพื่อนๆ และสามารถเล่าเรื่องราวโครงงานที่ตนเองนำมาเสนอให้เพื่อนๆ ฟังได้ โครงงานที่เด็กๆ นำมาเสนอมีทั้งหมด 24 เรื่อง คุณครูให้เด็กๆ สำรวจโครงงานและเลือกโครงงานที่ตนเองสนใจในรอบแรก โดยโครงงานที่เข้ารอบมีทั้งหมด 5 เรื่อง จากนั้น เด็กๆ ก็ได้เลือกโครงงานรอบสุดท้าย โดยคุณครูให้เด็กๆ  กากบาทโครงงานที่สนใจเพียง 1 เรื่อง โครงงานที่เด็กๆ สนใจและได้คะแนนมากที่สุดคือโครงงานเรื่อง “ลูกบอล” ค่ะ

ครูเจี๊ยบ