อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมเยี่ยมชมห้องเรียน + ผักที่ทานสดได้

 

เด็กๆ ได้นำเสนอโครงงาน “ผัก” ที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้งเทอม 2 ให้คุณพ่อ คุณแม่ได้ชมความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมนี้คุณครูได้เห็นถึงศักยภาพของเด็กๆ ที่เก่งขึ้นมาก มีความกล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเห็นได้ชัด พร้อมที่จะเป็นพี่ อ.2 แล้วค่ะ และคุณครูได้สอนหัวข้อการประกอบอาหาร ผักที่ทานสด เด็กๆ ได้สังเกต สัมผัส และชิมรสชาติของผักที่ทานสดได้อย่างเอร็ดอร่อยมากค่ะ

ครูตา