อัลบั้มรูปภาพการสำรวจบริเวณโรงเรียน และการนำเสนอโครงงานในเทอม 2

 

ในสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม 2 เด็กๆ ห้องลูกชุบได้ทบทวนกติกาการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนและการเล่นสนาม ได้สำรวจบริเวณโรงเรียน และฝั่งบ้านคุณครูมณีรัตน์ สังเกตสิ่งที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการนำเรื่องมาเสนอเป็นโครงงาน ตามกฎกติกาที่ได้ตกลงกัน เด็กๆ เริ่มนำเรื่องโครงงานที่ตนเองสนใจมานำเสนอให้เพื่อนๆ ฟัง

ครูอี๊ด