อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงานและประสบการณ์เดิม

 

เมื่อเด็กๆ ได้นำเสนอโครงงานครบทุกคนแล้ว เด็กๆ ได้เลือกเรื่องที่สนใจจาก 23 เรื่อง เหลือ 5 เรื่อง โดยนำพลาสติกที่ครูให้ 3 ชิ้น ไปวางตามเรื่องที่ตนเองสนใจ หลังจากนั้นเด็กๆ ได้ทำการเลือกครั้งสุดท้าย โดยการกากบาทบัตรเลือกโครงงาน สรุปว่าเรื่องที่เด็กสนใจมากที่สุดคือเรื่อง “ขนมเค้ก” และเด็กๆ ได้เล่าถึงประสบการณ์เดิมของตนเองเกี่ยวกับ “ขนมเค้ก” ได้ทุกคนค่ะ

ครูอี๊ด