อัลบั้มรูปภาพ“เด็กน้อยคนเก่ง”

 

เด็กๆ เรียนรู้กิจวัตรประจำวันในห้องเรียน เด็กๆ ฝึกทักษะชีวิตประจำวัน ฝึกการดูแลตนเอง แต่งกายด้วยตนเอง รู้จักการดูแลตนเองให้พร้อมอยู่เสมอ และเข้าเล่นตามมุม เสริมทักษะ และพัฒนาด้านต่างๆ ให้กับเด็กๆ

ครูใจ