อัลบั้มรูปภาพ“การปฐมนิเทศ”

 

เปิดเทอมใหม่ ในห้องกระต่ายรับเด็กใหม่ คุณครูปฐมนิเทศ โดยให้เด็กๆ รู้ข้อตกลงในห้องเรียน ต้องทำอะไรบ้าง? ฝึกให้เด็กๆ รู้จักกิจวัตรประจำวัน เช่น การดื่มนม การเล่นด้วยกันในมุมต่างๆ การนอนพักผ่อนกลางวัน  และฝึกให้เด็กๆ เล่นด้วยกัน รู้จักการแบ่งปันค่ะ

ครูใจ