อัลบั้มรูปภาพกุ๋งกิ๋งสนุกกับการปลูกต้นผักบุ้ง

 

เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การปลูกผักบุ้ง เช่น บัวรดน้ำ เมล็ดผักบุ้ง ดิน ที่ตักดิน กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก เด็กๆ เรียนรู้การปลูกผักบุ้ง และรู้จักการดูแลต้นผักบุ้งของตนเองจากการรดน้ำ และสังเกตการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งของตนเองค่ะ

ครูเยล