อัลบั้มรูปภาพผักแสนอร่อย หนูปลูกเองได้

 

เด็กๆ ได้เรียนรู้การดูแลต้นผักบุ้งจากนิทาน “แตงโมของพ่อมดน้อย” ค่ะ เด็กๆ ได้นำต้นผักบุ้งของตนเองออกมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง ได้วัดความสูงของต้นผักบุ้ง และสังเกตเปรียบเทียบต้นผักบุ้งของเพื่อนกับตนเอง ฝึกความรับผิดชอบจากการรดน้ำต้นผักบุ้งของตนเอง และวาดภาพการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง เรียนรู้การเรียงลำดับจากเตี้ยไปหาสูงค่ะ

ครูแอน