อัลบั้มรูปภาพ“การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น”

เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่อง “การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น” ได้ฝึกการแนะนำตัวจากการเล่นเกม “เพื่อนที่รัก” โดยให้เด็กๆ กลิ้งลูกบอลไปหาเพื่อน เมื่อลูกบอลอยู่ที่ใครให้หยิบแล้วชูขึ้น พร้อมกับแนะนำชื่อเล่นของตนเอง และบอกชื่อเพื่อนที่ตนเองชอบที่สุดค่ะ เด็กๆ ยังได้ฝึกฟังคำสั่งการเรียงสิ่งของจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ฝึกความคิด และจินตนาการจากการทำศิลปะเป่าสีด้วยค่ะ

ครูแอน