อัลบั้มรูปภาพ“วันพ่อแห่งชาติ”

 

เด็กๆ ได้เรียนรู้ “วันพ่อแห่งชาติ” เช่น ความหมายและความสำคัญของวันพ่อ, สัญลักษณ์ของวันพ่อ และพระคุณของคุณพ่อ รวมถึงการตอบแทนพระคุณของคุณพ่อได้เหมาะสมตามวัยค่ะ เด็กๆ ยังได้ฝึกท่องคำคล้องจอง “ฉันรักพ่อ” และเล่นบทบาทสมมตินำการ์ดวันพ่อไปกราบคุณพ่อค่ะ

ครูแอน